ВОСР

Всесвітня організація Скаутського руху - (англ. World Organization of the Scout Movement) — міжнародна неприбуткова організація, яка об'єднує національні Скаутські організації на світовому рівні. Створена у 1920 році і зараз об'єднує більш ніж 31 мільйонів Скаутів по всьому світу. Скаутинг працює через мережу місцевих груп за підтримки Національних Скаутських Організації (НСО) в 161 країні.

Скаутський рух - є добровільним, безпартійним освітнім рухом для молодих людей. Скаутинг відкритий для всіх, незалежно від раси чи віросповідання, у відповідності з метою, принципами і методом задуманими його Засновником Робертом Баден-Пауеллом, в 1907 році. Його метою є сприяння розвитку молодих людей у досягненні їх повноцінного фізичного, інтелектуального, емоційного, соціального і духовного потенціалу як особистості, як відповідальних громадян і як членів місцевих, національних та глобальних спільнот. Метою ВОСР є вносити вклад у освіту молоді на засаді цінностей, що покладені у основу Скаутської обіцянки та Скаутського закону.
Всесвітньою організацією Скаутського руху керують Конференція (з'їзд делегатів країн-членів), Комітет (законодавчий орган) та Бюро (виконавчий орган), а структурно організація ділиться на шість Регіонів. Штаб-квартира організації розташована у місті Женева (Швейцарія).

Всесвітня Скаутська конференція - є керівним органом і збирається раз на три роки. Цій конференції передує Всесвітній Скаутський молодіжний форум.
Всесвітня Скаутська конференція є загальними зборами світового Скаутингу і складається з шести делегатів з кожної країни-члена. Основним для визнання і участі у Всесвітній Скаутській конференції є прихильність цілям і принципам ВОСР та незалежність від політичного життя. Кожна країна-член ВОСР має право на шість ухвальних голосів.
Основна функція конференції полягає у розгляді політики та стандартів Скаутського руху в усьому світі, формуванні загальної політики Всесвітньої організації,.
Конференція збирається кожні три роки та приймається країною-членом.

Всесвітній Скаутський комітет - це головний виконавчий орган Всесвітньої Скаутської конференції, що складається з обраних Конференцією на відповідні посади волонтерів. Всесвітній Скаутський комітет репрезентує Всесвітню Скаутську конференцію між її зборами. Комітет збирається двічі на рік, зазвичай у Женеві. Його Регулятивний комітет, що складається з Голови, двох заступників та Генерального секретаря, збирається за потреби.
Комітет складається з 14 членів. Дванадцять, кожен з іншої країни, обираються на шестирічні терміни Всесвітньою Скаутською конференцією. Члени комітету, обрані без огляду на їхню національність, репрезентують не окрему країну, а інтереси Скаутингу загалом.

Генеральний секретар та Скарбник ВОСР входять у склад Комітету автоматично. Голови Регіональних Скаутських комітетів беруть участь у зустрічах Всесвітнього Скаутського комітету з метою консультацій.

Всесвітнє Скаутське бюро - це секретаріат, що виконує рішення Конференції та Комітету. Бюро керує Генеральний секретар, котрому допомагає невелика кількість технічних працівників. Працівники Бюро допомагають Скаутським організаціям вдосконалювати та поширювати Скаутську методику освіти.
Наразі Генеральним секретарем Всесвітнього Скаутського бюро є - Скотт Тір
Бюро також допомагає у проведенні глобальних заходів на кшталт Світового Скаутського Джемборі, підтримує регіональні акції та тримає зв'язок між ВОСР та іншими міжнародними організаціями. Зокрема, ВОСР, як неурядова організація, презентує Скаутський рух при Організації об'єднаних націй.

Територіально ВОСР поділена на шість Регіонів: Європейський, Арабський, Африканський, Азійсько-тихоокеанський, Інтерамериканський та Євразійський. Розподіл країн за Регіонами здійснює Світове Скаутське бюро в Женеві.
На рівні Регіону структура керівних органів виглядає так: Регіональна конференція, Регіональний комітет, Регіональне бюро, яке напряму підпорядковується Скаутському бюро в Женеві, але має своїм завданням розвиток Скаутингу в даному Регіоні.

  Європейський регіон
  Арабський регіон
  Африканський регіон
  Азійсько-тихоокеанський регіон
  Інтерамериканський регіон
  Євразійський регіон

 

Цитати