Процеси державотворення, що відбуваються в незалежній Україні протягом останніх десятиліть, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання соціалізованих та національно свідомих громадян, формування у підростаючого покоління молоді активної громадянської позиції, системи життєвих цінностей. Сьогодні, коли діти та молодь опиняються перед проблемою вибору способу життя, стилю поведінки, коли від особистості вимагаються самостійність, мобільність, наполегливість, конкурентоспроможність, відкритість до сприйняття нового, важливим питанням постає об’єднання зусиль педагогів, батьків, громадськості та держави щодо становлення молодого покоління, формування у нього активної життєвої позиції.

Значну роль у формуванні особистості юного громадянина України відіграє його участь в діяльності різноманітних громадських організацій та об’єднань. Міжнародною спільнотою Скаутинг визнається як сучасний, динамічний, молодіжний рух, що здійснює вплив на місцевому та національному рівнях, а Скаутський Метод – як прогресивна освітньо-виховна система, що сприяє вихованню самодисципліни, вимогливості до себе, вчить лідерству, спонукає до плідної співпраці з іншими, формує громадянські якості.

Досвід розвинених країн світу свідчить про визначну та інноваційну роль Всесвітньої Організації Скаутського Руху (ВОСР) у справі освіти та виховання молоді. Єдиним офіційним представником ВОСР в нашій державі є Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національна Організація Скаутів України» (НОСУ), діяльність якої спрямована на процес гармонійної, всебічної освіти та розвитку особистості.

Статут ВМГО НОСУ визначає Метою Скаутського Руху в Україні «… розвиток молодих людей у досягненні ними повного фізичного, інтелектуального, емоційного, соціального та духовного потенціалу як особистостей, як відповідальних громадян ...». Це означає, що досягається гармонійний розвиток визначених Метою Скаутського Руху п'яти сфер особистості з формуванням характеру, який віддзеркалює таку сторону людини, як воля.

Досвід Скаутів щодо освіти та виховання дітей, молоді на засадах добра і моралі, здорового способу життя, гармонії з природою та любові до рідного краю рекомендовано ЮНЕСКО використовувати у роботі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України.

    Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України за участю національних тренерів Національної Організації Скаутів України та міжнародних тренерів Всесвітньої Організації Скаутського Руху готовий для всіх зацікавлених навчальних закладів, об'єднань ініціативних педагогів організувати курси, семінари, тренінги за напрямками:
  1. 1. Середні навчальні заклади та позашкільні навчальних заклади як центри розвитку безперервної освіти молоді України на основі Скаутського Методу;
  2. 2. Скаутський Метод - ефективна система самоосвіти молоді;
  3. 3. Особливості формування Скаутських груп на базі освітніх майданчиків середніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів;
  4. 4. Скаутська молодіжна програма;
  5. 5. Система малих груп у Скаутському Русі - створення позашкільного освітнього середовища при взаємодії середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, батьків дітей і місцевої громади.

Основними шляхами використання потенціалу Національної Організації Скаутів України у вихованні учнівської молоді можуть стати: ознайомлення педагогів зі Скаутським Методом та планами освітньої роботи місцевих осередків НОСУ через реалізацію спільних заходів (ігрових програм, семінарів, конференцій, тренінгів, акцій тощо); залучення фахівців Скаутського Руху до організації виховної роботи навчальних закладів.

Доцільним буде залучення місцевих осередків Національної Організації Скаутів України до організації І та ІІ етапів Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця».

Наразі Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти підписано договір про співпрацю з НОСУ.

Детальну інформацію про діяльність ВМГО «Національної Організації Скаутів України» можна отримати на офіційному сайті www.ukrscout.org або за телефоном +380 (44) 592-50-05

Цитати